hane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ev, konut

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça ḫāne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ev halkı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Basamak. "(Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "abdesthane" "ameliyathane" "aşhane" "balhane" "balıkhane" "baruthane" "basmahane" "batakhane" "bekârhane" "bendehane" "berhane" "besihane" "bıçkıhane" "birahane" "bitirimhane"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-ne