ne demek?

► ev

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Farsça ḫāne"

İlişkili birleşik kelimeler;

"abdesthane""ameliyathane""aşhane""babilhane""balhane""balıkhane""baruthane""basmahane""batakhane""bekârhane""bendehane""berhane""besihane""bıçkıhane""birahane""bitirimhane""boyahane""bozahane""böcekhane""bulaşıkhane""buzhane""cambazhane""cephane""çalgıhane""çamaşırhane""çaparhane""çayhane""çekiçhane""çelikhane""çiftehane""çilehane""darphane""defterhane""dershane""devlethane""dikimhane""divanhane""Divanhane""doğumhane""dokumahane""dökümhane""fakirhane""ferhane""fetvahane""fişekhane""fotoğrafhane""gasilhane""gazhane""gusülhane""güderihane""haddehane""hahamhane""halvethane""hapishane""haşhaşhane""hayalhane""helvahane""humbarahane""ıslahhane""ibadethane""idarehane""imalathane""imarethane""inekhane""ipekhane""iplikhane""jimnastikhane""kademhane""kahvehane""kalavrahane""kalayhane""kalhane""kasaphane""kayıkhane""kaynakhane""kerhane""kesimhane""keşişhane""kılıçhane""kıraathane""kiremithane""kirişhane""klişehane""konsoloshane""kuluçkahane""kumarhane""kumbarahane""kuşhane""kütüphane""mahpushane""mantarhane""mapushane""marangozhane""mehterhane""memişhane""Mevlevihane""meyhane""misafirhane""miskinhane""muayenehane""mumhane""muvakkithane""mücellithane""mühendishane""mürettiphane""nakkarhane""nekahethane""nezarethane""patrikhane""peynirhane""piskoposhane""rasathane""saadethane""sabunhane""salhane""saraçhane""sebilhane""sefarethane""semahane""sırmakeşhane""silahhane""süthane""şaphane""Şaphane""şaraphane""şifahane""şişhane""tabakhane""tahaffuzhane""tahmishane""talimhane""tamirhane""tasfiyehane""tavhane""telgrafhane""tembelhane""teneffüshane""tephirhane""terkiphane""terzihane""teşrihhane""tevkifhane""tımarhane""ticarethane""tophane""tüfekhane""umumhane""vaftizhane""yağhane""yatakhane""yazıhane""yemekhane""yetimhane""yoğurthane""mülahazat hanesi"

Ev halkı

Kullanımı;

"Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktı."

Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; göz

Kullanımı;

"Dama tahtasında altmış dört hane vardır."

► basamak

Tipi / Türü;

matematik

Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri

Tipi / Türü;

müzik

Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz

Kullanımı;

"Balıkhane, yazıhane."