ameliyathane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel bölüm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿameliyyāt + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-me-li-yat-ha-ne