bozahane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Boza yapılan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe boza + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
bo-za-ha-ne