ne demek?

Başkasının giremediği, baş başa kalınan yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş din bilimi

Kökeni;

"Arapça ḫalvet + Farsça ḫāne"

Kullanımı;

"… her seferinde muvaffak olarak karısını nazikçe, incitmeden halvethaneye sürüklerdi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

hal-vet-ha-ne

Tekkelerde dervişlerin yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda