halvethane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saraylarda girilmesi yasak olan oda

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫalvet + Farsça ḫāne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tekkelerde dervişlerin yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda


Hecelenişi / Hecelemesi;
hal-vet-ha-ne