Türkçedeki Arapça Kökenli Kelimeler Listesi

Türkçedeki (Arapçadan dilimize geçmiş) Arapça kökenli kelimeler (TDK sözlük) listesi içerikli sayfamızda aradığınız kelimeyi kolayca bulabilmeniz için filtreleme özelliğini kullanabilirsiniz.

1 "aba" Ar. ʿabā
2 "abara" Ar. ʿabbāre
3 "abara" Ar. ʿabbāre
4 "abbas" Ar. ʿabbās
5 "abdal" Ar. abdāl
6 "abdal" Ar. abdāl
7 "abdiâciz" Ar. ʿabd + ʿāciz
8 "abdülleziz" Ar. ḥabb + leẕīẕ
9 "abdüsselam otu" Ar. ʿabd + selām
10 "abes" Ar. ʿabes̱
11 "abide" Ar. ābide
12 "abidevi" Ar. ābidevī
13 "ablak" Ar. eblaḳ
14 "abraş" Ar. abraş
15 "abus" Ar. ʿabūs
16 "abusülvecih" Ar. ʽabūs + vech
17 "acaba" Ar. ʿacebā
18 "acar" Ar. aʿcar
19 "acayip" Ar. ʿacāʾib
20 "acele" Ar. ʿacele