ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kiremit yapılan yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Rumca + Farsça ḫāne"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-re-mit-ha-ne