dokumahane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve çalıştığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe dokuma + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ku-ma-ha-ne