dershane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Derslik. "(öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ders + Farsça ḫāne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğrencilere okul dışında para ile ders veren özel kuruluş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ders-ha-ne