devlethane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nezaket gereği olarak `ev` anlamında kullanılan bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça devlet + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
dev-let-ha-ne