haddehane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük yassı levhaların eritildiği, merdanelerden geçirildiği yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḥādde + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
had-de-ha-ne