hayalhane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karagöz oynatılan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫayāl + Farsça ḫāne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayal dünyası


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yal-ha-ne