ne demek?

Aymaz duruma gelmek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ay-maz-laş-mak


Köken (Etimoloji) bilgisi: