darphane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Madenî para basılan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça arb + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
darp-ha-ne