batakhane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gidenlerin dolandırıldığı veya kötü bir durumda bırakıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Türkçe batak + Farsça ḫāne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İşlerin zamanında ve gereğince yapılmadığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-tak-ha-ne