ne demek?

Gidenlerin dolandırıldığı veya kötü bir durumda bırakıldığı yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Türkçe batak + Farsça ḫāne"

Kullanımı;

"Nihayet batakhaneyi satın alıp fedailerini kiraladığı zaman eli biraz genişledi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-tak-ha-ne

İşlerin zamanında ve gereğince yapılmadığı yer

Tipi / Türü;

mecaz