balhane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe bal + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-ha-ne