ana ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anne. "(Çocuğu olan kadın)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yavrusu olan dişi hayvan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Temel, asıl, esas

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Velinimet. "(Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "ana arı" "ana atardamar" "ana baba" "ana besleme hattı" "ana bilim dalı" "ana cadde" "ana çizgi" "ana dal" "ana defter" "ana deniz" "ana dil" "ana dili" "ana direk" "ana doğrusu" "ana duvar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na