ana atardamar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalbin kasılması ile sol karıncığındaki kanı bütün vücuda taşıyan en büyük atardamar, aort

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na a-tar-da-mar