çancı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çan yapan veya satan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çan çalmakla görevli kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
çan-cı