ana ortaklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birçok ortaklığın pay senetlerini elinde bulundurarak onları denetimi altında tutan yatırım ortaklığı, holding

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na or-tak-lık