ana hat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asıl veya en belirgin özellik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Su, elektrik, telefon, gaz vb.ndeki hatların dağıtımının yapıldığı merkezî hat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Atık su giderlerinin toplandığı merkezî hat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ana yol. "(çevredeki yolların kendisine açıldığı geniş yol, cadde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na hat