bürünmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bürüme işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir görünüşe, kimliğe girmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bü-rün-mek