ana dili ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çocuğun ailesinden ve içinde yaşadığı topluluktan edindiği dil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na di-li