hamam anası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İri yarı, güçlü ve şişman kadın

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-mam a-na-sı