ana dal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağaç, ağaççık veya çalılarda gövdeden ilk çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yükseköğretimde öğrencinin devam ettiği temel alan


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-na dal