ne demek?

Ağaç, ağaççık veya çalılarda gövdeden ilk çıkan ve bitkinin çatısını oluşturan dal

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim bitki bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

ana dal

Yükseköğretimde öğrencinin devam ettiği temel alan

Tipi / Türü;

eğitim