hayal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ḫayāl

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli belirsiz görülen şey, gölge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüntü. "(Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

İmge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Aydınlatılan bir perde arkasında deri veya kartondan yapılmış, hareket edebilen resimler ve bunlarla oynatılan oyun

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

İlişkili birleşik kelimeler; "hayal gücü" "hayalhane" "hayal kırıklığı" "hayal meyal" "hayal oyunu" "ham hayal" "inkisarıhayal" "sukutuhayal"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yal