dobra dobra ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Sakınmadan, çekinmeden konuşmak` anlamındaki dobra dobra konuşmak deyiminde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dob-ra dob-ra