aparat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir aracın çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçaları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Almanca Apparat

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Araç gereç. "(Bir işin yapılmasında, bir makinenin işletilmesinde kullanılan aletler.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-pa-rat