hayal kırıklığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yal kı-rık-lı-ğı