sukutuhayal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayal kırıklığı. "(Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça suḳūṭ + ḫayāl


Hecelenişi / Hecelemesi;
su-ku-tu-ha-yal