hayal meyal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli belirsiz, açık seçik olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli belirsiz, açık seçik olmayan bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

Örnek / Cümle; "O günü hayal meyal hatırlıyorum."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-yal me-yal