dispeç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ortak avaryada deniz kazasından sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin uğradıkları zararların ve bunlar tarafından yapılan masrafların nasıl, kimler tarafından ve ne oranda karşılanacağını belirlemek için yapılan işlem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İngilizce dispatch

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Deniz sigortası dilinde, ilgili tarafların ortak avaryada kendilerine düşen yükümlülükleri, paylarının önemi ölçüsünde ayrıntılı olarak belirten belge


Hecelenişi / Hecelemesi;
dis-peç