eğik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan. "(zıt anlamlısı: dik,düz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Eğik demiri düzeltmesi için demirciye götürdük."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bükülmüş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Utancından başı eğik yürüyordu."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dik veya paralel olmayan doğru

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "eğik biçme" "eğik çizgi" "eğik düzlem" "eğik silindir" "eğik yazı" "güneğik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ğik