güneğik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hindiba. "(Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen, birkaç yıllık otsu bir bitki)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-ne-ğik