ne demek?

Üstten sağa doğru eğik olan basım harfi; yatık yazı, italik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

eğik yazı