binbir ayak bir ayak üstüne ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`herkesin ayakta olduğu kalabalık` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bin-bir a-yak bir ayak üs-tü-ne