elektrik yayı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine değmeyen iki kömür çubuk arasında elektrik akımı sırasında oluşan yay biçimindeki ışık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik ya-yı