envanter ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"

kelimesinin kökeni; Fransızca inventaire

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu durumu gösteren çizelge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Mal ve değerlere ait döküm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-van-ter