ne demek?

Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ticaret

Kökeni;

"Fransızca inventaire"

Hecelenişi / Hecelemesi;

en-van-ter

Bu durumu gösteren çizelge

Mal ve değerlere ait döküm