dideban ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gümrük kolcusu. "(Gümrüklerce gözaltında bulundurulması gerekli görülen eşya ve yolcularla beraber bulunmak, tartı, sayım ve muayene memurlarına yardım etmek vb. işlerle görevli kişi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça dīdebān

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözcü, bekçi, nöbetçi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-de-ban