ne demek?

Yorgun ve güçsüz olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

apı-şık


Ne yapacağını kestiremeyen, nasıl davranacağını bilemeyen

Kuyruğunu apış arasına alarak yılgın yılgın giden (hayvan)

Köken (Etimoloji) bilgisi: