elma hoşafı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurutulmuş elma, şeker ve suyun kaynatılması ile yapılan hoşaf

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-ma ho-şa-fı