eğik çizgi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düz olmayan çizgi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yan yana yazılan dizeler, kelime grupları ve cümle ögeleri, adres yazarken kapı numarası ile daire numarası vb.nin arasına konulan noktalama işareti "(/)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bölme işlemini gösteren işaret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ğik çiz-gi