destanımsı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Destansı. "(Destan niteliğinde olan, destana benzeyen, destan gibi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
des-ta-nım-sı