düşman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist. "(zıt anlamlısı: dost)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Farsça duşmān

Örnek / Cümle; "Bayramda küsler gibi düşmanlar da barışsa keşke."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle düşmanı çok oluyor."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan "(güç, tutum vb.)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "düşman ağzı" "dost düşman" "can düşmanı" "ekmek düşmanı" "ırz düşmanı" "kaşık düşmanı" "tuz ekmek düşmanı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
düş-man