ne demek?

Herhangi bir şeyi haber vermek

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-eFiil

Kullanımı;

"Babası ile arasındaki bütün mektuplaşmaları bana da bildiriyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

bil-dir-mek


Herhangi bir konuda bilgi vermek

Tipi / Türü;

nesnesiz

Kullanımı;

"Gönderdiğim mektubun bir ehemmiyeti yoktur diye bildir, dedi."

Herhangi bir şeyi bilinir duruma getirmek

Tipi / Türü;

-i

Kullanımı;

"Sadi hem acele acele konuşarak fikirlerini bildiriyor hem de gözlerini ileriye uçan bisikletlerden hiç alamıyordu."