bildirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir şeyi haber vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir konuda bilgi vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Anlatmak, ifade etmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-dir-mek