düşman ağzı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşmanın uydurduğu söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir durumu kötü gösteren söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
düş-man ağ-zı