Abbas ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse` anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿabbās


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ab-bas