dost düşman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herkes

Özelliği / Tipi / Türü; "zamir,mecaz"

Örnek / Cümle; "Başarılarımızı dost düşman gördü."


Hecelenişi / Hecelemesi;
dost düş-man