ne demek?

Ansızın veya çabucak bulutlanmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bu-lut-la-nı-ver-mek