sarı sıcak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türkiye'nin güney illerindeki yakıcı, çok bunaltıcı güneş ve sıcaklık.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
sa-rı sı-cak