benlik ikileşmesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Öznenin kişiliğini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kişide çeşitli kişilikler biçiminde beliren bir ruh hastalığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ben-lik i-ki-leş-me-si